Projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada zrównanie od 1 stycznia 2013 r. faktur elektronicznych z papierowymi. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób w pełni wdrożyć przepisy dyrektywy 2006/112/WE w zakresie fakturowania do krajowego porządku prawnego.
Michał Kuczyński, dyrektor departamentu podatkowego Infosys BPO Poland, wskazuje, że projekt przenosi w dużym stopniu do ustawy o VAT rozwiązania dotychczas zawarte w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie faktur elektronicznych. Ponadto – dodaje ekspert – projekt rozszerza zakres regulacji o przepisy dyrektywy 2006/112/WE i doprecyzowuje m.in., że podatnik powinien określić sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury, niezależnie od jej formy. Co ważne, spełnienie tych warunków może być zapewnione za pomocą dowolnych kontroli biznesowych. Każda forma będzie więc dopuszczalna. Dotychczas metodami zapewniającymi autentyczność pochodzenia i integralność treści były m.in. bezpieczny podpis elektroniczny i elektroniczna wymiana danych (EDI). W projekcie resort wprost mówi o innych dopuszczalnych formach faktur i e-faktur.
E-faktura będzie musiała spełniać takie wymogi jak faktura papierowa, a o wyborze formatu dokumentu, tak jak dziś, będzie decydował podatnik. W praktyce faktury elektroniczne będą miały formę komunikatów XML lub innego rodzaju formatu elektronicznego. Przykładowo podatnik będzie mógł przesyłać e-mail z załącznikiem PDF lub faksem w formacie elektronicznym. Dotychczas takie formy również były dopuszczalne, ponieważ w dużej części polskie przepisy już dziś są dostosowane do wymogów dyrektywy 2006/112/WE, ale podatnicy nie mieli pewności, czy mogą np. odliczyć podatek z faktur przesłanych e-mailem.