Przedsiębiorcy mają zapewnić autentyczność elektronicznych dokumentów sprzedaży (e-faktur). Nie wiadomo jednak, jak powinni to robić.

Najnowszy projekt zmian w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), który minister finansów konsultuje z innymi resortami, ma dostosować polskie przepisy do ustawodawstwa unijnego, m.in. w kwestii faktur VAT. Chodzi o wdrożenie postanowień dyrektywy 2010/45/UE.

Projekt przewiduje możliwość wystawiania faktur zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (za zgodą kontrahenta).