Kupujesz samochód za gotówkę? Inwestujesz w nowe mieszkanie? Remontujesz dom? Sprawdź, czy związane z tym wydatki mają pokrycie w deklarowanych fiskusowi dochodach. Inaczej możesz zapłacić 75% nieujawnionych, a ustalonych przez fiskusa dochodów.

Przychody z nieujawnionych źródeł zostały zdefiniowane w art. 20 ust. 3 ustawy o PIT. Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się poprzez oszacowanie. Mianowicie wartość tę ustala się na podstawie wydatków poniesionych przez podatnika w trakcie roku, w odniesieniu do wartości zgromadzonego w tym czasie mienia, po warunkiem, że wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w majątku, pochodzącym z przychodów uzyskanych przed poniesieniem tych wydatków, które zostały już opodatkowane lub też podlegają zwolnieniu z konieczności odprowadzenia od nich podatku.

Przesłanki do wszczęcia postępowania