Podatnik, który powołał się na umowę przechowania pieniędzy, za które następnie nabył nieruchomość, nie zostanie opodatkowany 75-proc. PIT. Chyba że urząd podważy umowę.
Skarżącą w sprawie była podatniczka, która w 2006 r. kupiła działkę z domem za 215 tys. zł. Organy podatkowe uznały, że nie deklarowała wcześniej przychodów, z których mogłaby kupić nieruchomości, i wydały decyzję, na mocy której kazały zapłacić jej 75-proc. PIT od nieujawnionych źródeł przychodów. Podatniczka nie zgodziła się z tą decyzją. Przyznała, że od 2002 do 2006 r. nie uzyskiwała podlegających opodatkowaniu dochodów, i wyjaśniła, że miała pieniądze z umowy przechowania. Na podstawie tej umowy podpisanej w 2002 r. ojczym oddał jej na przechowanie 230 tys. zł na okres 7 lat.
Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy kwota 230 tys. zł, którą dostała podatniczka na przechowanie i z której zapłaciła za nabycie nieruchomości, jest jej dochodem, który nie ma pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzi ze źródeł nieujawnionych.
Reklama
Organ uzasadniał, że sporne pieniądze nie mogły być dochodem matki ani ojczyma, ponieważ deklarowane przez nich przychody ogółem nie pozwalały na przyjęcie, że oszczędzili takie środki. Organ wziął pod uwagę statystyczne koszty utrzymania rodziny. Stwierdził, że rodzice nie mogli dysponować taką kwotę. Co więcej, argumentował, że domownicy nie wskazali skrytki sejfowej, w której miały być przechowywane pieniądze.

Reklama
Sąd nie zgodził się z tym. Wskazał, że nie udowodniły one w sposób niebudzący wątpliwości, że kwota 230 tys. nie była źródłem finansowania zakupu nieruchomości przez skarżącą. WSA przyznał też, że organy podatkowe nie mają kompetencji do orzekania o nieważności czynności cywilnoprawnych. Mogą jedynie dla celów podatkowych nie uwzględniać skutków czynności cywilnoprawnych, które zostały zawarte wyłącznie w celu obejścia przepisów prawa podatkowego. Musi to jednak wynikać z całości materiału dowodowego.
Sąd wskazał też, że organy podatkowe nie kwestionowały, że skarżąca kupiła nieruchomość ze środków pochodzących z umowy przechowania. Nie było też podstaw do zakwestionowania umowy, ponieważ została ona wykonana. Wyrok jest nieprawomocny.
Ważne
Za przychody z innych źródeł uważa się m.in. nieodpłatne świadczenia oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Opolu z 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Op 235/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia