Praktyka w urzędach

Ani urzędy, ani izby skarbowe nie prowadzą żadnych negocjacji z firmami bądź brokerami ubezpieczeniowymi mających na celu zawarcie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa dla swoich pracowników.

– Działania takie prowadzą w imieniu pracowników głównie związki zawodowe. Negocjują one grupowe ubezpieczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi oferującymi takie usługi – tłumaczy Konrad Zawada.

Zastrzega, że w żadnym przypadku składki nie są i nie będą odprowadzane z budżetu urzędów. Pracownicy muszą opłacić te składki z własnej kieszeni.

Z informacji pracowników fiskusa wynika, że w zależności od wariantu ubezpieczenia składka wynosi od 100 do 570 zł rocznie. Najtańsze ubezpieczenia, o ograniczonym zakresie odpowiedzialności, są oferowane w cenie nawet ok. 60 zł rocznie.

Oferta rynkowa

Aby ułatwić urzędnikom podjęcie decyzji, sprawdziliśmy, jakie propozycje dla nich przygotowały firmy ubezpieczeniowe. Na razie jest to oferta skromna.

– Obecnie nie mamy w ofercie ubezpieczenia OC dla urzędników. Nie wykluczamy wprowadzenia tego produktu w przyszłości – stwierdza Alekandra Smolarska z Generali Polska – Generali T.U. SA.

Takiego ubezpieczenia w ofercie nie ma też Grupa Aviva, PZU i Warta.

– Nie oferujemy ubezpieczenia OC urzędników i na razie nie myślimy o wprowadzeniu tego typu produktu. Takie podejście to efekt tego, że cały czas zmienia się otoczenia prawne dotyczące odpowiedzialności urzędników, co bardzo utrudnia rzetelną ocenę ryzyk – tłumaczy Marcin Gajkowski, dyrektor działu ubezpieczeń OC w TUiR Warta.

Jako przykład zawirowań prawnych podaje podpisaną ostatnio przez prezydenta nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej, która wprowadza obowiązek zakładania w aktach spraw administracyjnych i podatkowych tzw. metryki sprawy – pisemnej lub elektronicznej.

– Dopiero gdy otoczenie prawne ustabilizuje się, przeanalizujemy możliwość wejścia w ten segment rynku – zapewnia Marcin Gajkowski.

Specjalną ofertę dla urzędników przygotowały Allianz i Ergo Hestia.

W Allianz ubezpieczeniem objęte są działania lub zaniechania działań urzędników w związku z wykonywaniem władzy publicznej, których konsekwencją byłaby wypłata odszkodowania przez urząd administracji państwowej w związku z rażącym naruszeniem prawa. Dla odpowiedzialności ubezpieczyciela nie ma znaczenia, czy urzędnik będzie kontynuował ubezpieczenie czy nie (np. w wyniku zmiany czy zakończenia pracy). Przykładowo urzędnik zawarł ubezpieczenie w 2012 roku i po roku zrezygnował z dalszej ochrony. W 2015 roku zostało przeciwko niemu wytoczone powództwo w związku z decyzją podjętą przez niego w 2012 roku.

– W przypadku naszego ubezpieczenia ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność (liczy się bowiem moment podjęcia decyzji, a nie zgłoszenia szkody) – zapewnia Marcin Pawelec z Grupy Allianz Polska.

Oferta przygotowana jest na różne sumy, od 25 tys. zł do 300 tys. zł. Dla trzech najbardziej popularnych wariantów sum gwarancyjnych: 50, 75 i 100 tys. zł roczna składka wynosi odpowiednio 140, 180 i 210 zł. Oprócz ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy polisa Allianz obejmuje także ubezpieczenie kosztów obrony prawnej świadczone powyżej sumy gwarancyjnej standardowo do limitu 10 tys. zł.

– Allianz oferuje to ubezpieczenie jako grupowe. Oznacza to, że urzędników może ubezpieczyć albo pracodawca, czyli zatrudniający ich urząd, albo inny podmiot zrzeszający pracowników, np. związek zawodowy, stowarzyszenie albo też pośrednik – podpowiada Marcin Pawelec.

Również umowa ubezpieczenia w Ergo Hestia ma formę grupową. Standardowy okres ubezpieczenia to 12 miesięcy, z możliwością automatycznej kontynuacji. Składka od osoby zależna jest od sumy gwarancyjnej wybranej przez funkcjonariusza i wynosi: 30 zł rocznie za sumę gwarancyjną na funkcjonariusza 50 tys. zł; 45 zł rocznie za sumę gwarancyjną na funkcjonariusza 100 tys. zł; 60 zł rocznie za sumę gwarancyjną na funkcjonariusza 120 tys. zł; 70 zł rocznie za sumę gwarancyjną na funkcjonariusza 150 tys. zł. Składka może być płatna jednorazowo lub w trybie miesięcznym.

– Widzimy znaczące zainteresowanie naszą ofertą wśród pracowników jednostek administracji publicznej. Składka roczna to kilkadziesiąt złotych, a ochrona jest znacząca – mówi Anna Sikorska-Nowik z Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej STU Ergo Hestia SA.

Bardziej precyzyjne dane dotyczące liczby ubezpieczonych urzędników będzie można zapewne zebrać najwcześniej na początku 2012 r.