Nieobowiązkowy audyt sporządzony przez spółkę to wydatek, który będzie kosztem uzyskania przychodów.
Wydatki na badanie sprawozdań finansowych, które nie mają charakteru obligatoryjnego, można uznać za koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami. Ustawa o CIT nie wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których nie narzucają przepisy o rachunkowości.
Argumentem przemawiającym za możliwością rozpoznania takich kosztów dla celów podatku dochodowego jest fakt, że takie badanie pozwala ocenić, czy weryfikowane sprawozdanie zostało prawidłowo sporządzone oraz czy rzetelnie przedstawia sytuację finansową i majątkową firmy.