Umowa z firmą audytorską musi precyzyjnie określać zakres oczekiwanych usług i wynagrodzenia.
Podmioty, których sprawozdania finansowe za 2011 rok podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, już teraz powinny wybrać firmę audytorską. Marcin Kuliński, radca prawny z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka podkreśla, że umowa z audytorem dotyczy działań wykonywanych zgodnie ze szczegółowymi przepisami ustawy o rachunkowości i zasadami wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Przepisy te i zasady wyznaczają zakres praw i obowiązków zarówno audytora, jak i spółki.
W praktyce umowy te są w dużej mierze zestandaryzowane. Pamiętać należy o takim ustaleniu harmonogramu prac, by z jednej strony audytor mógł uczestniczyć w inwentaryzacji, a z drugiej – by zarząd spółki mógł terminowo przedstawić wspólnikom opinię i raport z badania (nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia).