Regularne inwentaryzacje, jasny podział obowiązków, umiejętność czytania i analizowania sprawozdań finansowych mogą ograniczyć występowanie nadużyć.
Utrata zaufania do służb finansowo-księgowych może się zdarzyć w każdej firmie. Pociąga to za sobą poważne konsekwencje.
– Korzystający ze sprawozdań finansowych nie są pewni, na ile odzwierciedlają one sytuację firmy. Nierzetelnie prowadzone księgi rachunkowe mogą skutkować powstaniem zaległości podatkowych. Dotkliwa może być utrata reputacji wśród kontrahentów – mówi Agnieszka Koperska, menedżer w Baker Tilly Poland.