Pracownik, który dojeżdża pociągiem do pracy, może w rocznym PIT ująć wydatki na te przejazdy w kosztach podatkowych. Musi tylko mieć imienne bilety PKP.
W analizowanej przez Izbę Skarbową w Łodzi sprawie, miejscem pobytu podatniczki jest Łódź, a miejscem pracy – Warszawa. Codziennie (w dni robocze) dojeżdża do pracy na trasie Łódź – Warszawa. Ma imienne bilety okresowe PKP wystawione na tę trasę. Pracownica nie otrzymuje od pracodawcy dofinansowania do kosztów dojazdu do pracy.
Według łódzkiej izby podatniczka może uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatku koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na zakup imiennych biletów okresowych PKP. Zasada ta będzie mieć zastosowanie, jeśli wydatki faktyczne są wyższe niż roczne, ustawowo określone koszty ze stosunku pracy. Podatniczka musi też spełnić inne warunki do takiego rozliczenia, określone w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 lipca 2011 r. (nr IPTPB2/415-117/11-2/DS.).