Podatnik, który ponosi wysokie nakłady na dojazdy do pracy, powinien się postarać o imienne bilety. Dzięki nim w rozliczeniu rocznym z fiskusem będzie mógł te wydatki uwzględnić w kosztach.
Możliwość uwzględnienia w rozliczeniu rocznym faktycznie poniesionych kosztów dojazdów do pracy jest uzależniona od spełnienia wielu warunków. Jednym z nich jest konieczność posiadania biletów imiennych, dokumentujących poniesienie wydatku. Jeśli podatnik chciałby te wydatki ująć w PIT za 2011 rok, powinien takie bilety gromadzić już w trakcie tego roku. Późniejsze ich odtworzenie może być bowiem trudne.
Małgorzata Niecewicz, konsultant w TPA Horwath, zwraca uwagę, że faktyczne wydatki na dojazd do pracy muszą przewyższać kwoty ustalone przez ustawodawcę w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).