Podatnik, który zdecyduje się wykazać w PIT wydatki faktycznie poniesione na dojazdy do pracy, nie może już zastosować kosztów zryczałtowanych.
Podatnik w 2010 roku był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Czy pracownik uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę ma prawo w zeznaniu rocznym za część roku zastosować koszty faktycznie poniesione, a za część zryczałtowane?
Nie. Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego. W sytuacji gdy podatnik ponosi wyższe wydatki związane z dojazdem do pracy niż określona miesięcznie norma kosztu uzyskania przychodu, może udokumentować ich poniesienie określonymi przez ustawodawcę dokumentami (imienne bilety okresowe). Ma też prawo do uwzględnienia kosztów faktycznie poniesionych.