Trzy pytania do RAFAŁA SIDOROWICZA, doradcy podatkowego, konsultanta w TPA Horwath - Od 16 lipca wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie szkoleń przyznanych pracownikom.
EWA MATYSZEWSKA:
Czy od 11 kwietnia 2010 r. pracodawcy powinni pobierać zaliczki z tytułu szkoleń pracowniczych finansowanych z ich środków?
RAFAŁ SIDOROWICZ:
Od 16 lipca wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie szkoleń przyznanych pracownikom.
Przepisy zapełniają lukę, jaka powstała w związku z faktem, że 11 kwietnia 2010 r. utraciły moc obowiązującą rozporządzenia regulujące zasady kształcenia zawodowego i ogólnego pracowników. Niemniej jednak na mocy przepisów przejściowych do szkoleń przyznanych w okresie między 11 kwietnia a 16 lipca zastosowanie znajdą regulacje uchylone przez Trybunał Konstytucyjny.
Stąd dla skorzystania ze zwolnienia nie będzie miało znaczenia, czy szkolenie zostało przyznane przed czy od 11 kwietnia 2010 r. Nadal więc wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego, będzie zwolniona z podatku.
Czy zakres znowelizowanych przepisów ustawy o PIT różni się od dotychczas obowiązujących przepisów?
Nowy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT nie będzie zawierał przepisu dotyczącego podnoszenia poziomu wykształcenia ogólnego. Konsekwencją takiego zabiegu może być faktyczne zawężenie zakresu zwolnienia. Przy czym to przede wszystkim pracodawca powinien ocenić, a w razie potrzeby również uzasadnić, czy szkolenie odnosi się do kompetencji zawodowych czy do umiejętności ogólnych, które mogą okazać się przydatne na zajmowanym stanowisku.
Czy w przypadku szkoleń o profilu ogólnym pracodawca powinien pobrać zaliczkę?
Istnieje duże ryzyko, że organy podatkowe odmiennie ocenią sytuację, gdy jednemu z pracowników zostanie przyznane świadczenie o profilu ogólnym pod rządami dotychczasowych przepisów, a drugiemu takie samo szkolenie już po wejściu nowych regulacji. Jeżeli w obu przypadkach szkolenie będzie miało charakter ogólny, to w drugiej z opisanych sytuacji niepobranie zaliczki przez pracodawcę wiąże się z potencjalnym sporem z urzędem skarbowym.
Niemniej warto rozważyć, czy wydatek ponoszony jest „za pracownika” czy „na pracownika”. W tym drugim przypadku nie można w ogóle mówić o jakimkolwiek przysporzeniu po stronie pracownika, gdy udział pracownika w szkoleniu jest przede wszystkim w interesie pracodawcy. Takie racjonalne podejście zyskuje aprobatę również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.