Nie można zaniechać poboru podatku od bezpłatnych szkoleń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla lekarzy i pielęgniarek – twierdzi Ministerstwo Finansów.
Resort finansów odpowiedział na kolejne pismo rzecznika praw obywatelskich (RPO) dotyczące opodatkowania szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek. Minister wyjaśnił, że nie może zastosować zaniechania poboru podatku od nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych z tytułu szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Powodem jest to, że zaniechanie musi dotyczyć nieograniczonego kręgu osób znajdujących się w takiej samej sytuacji. W tym przypadku chodzi zaś o konkretną grupę lekarzy i pielęgniarek, dla których szkolenia prowadzi jedna fundacja.
Sytuacji nie zmienia fakt, że fundacja uzyskała wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. W ocenie resortu finansów taki wpis nie jest podstawą ani zastosowania zaniechania poboru podatku, ani wprowadzenia zwolnienia do ustawy.