Nie można zaniechać poboru podatku od bezpłatnych szkoleń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla lekarzy i pielęgniarek – twierdzi Ministerstwo Finansów.
Resort finansów odpowiedział na kolejne pismo rzecznika praw obywatelskich (RPO) dotyczące opodatkowania szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek. Minister wyjaśnił, że nie może zastosować zaniechania poboru podatku od nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych z tytułu szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Powodem jest to, że zaniechanie musi dotyczyć nieograniczonego kręgu osób znajdujących się w takiej samej sytuacji. W tym przypadku chodzi zaś o konkretną grupę lekarzy i pielęgniarek, dla których szkolenia prowadzi jedna fundacja.
Sytuacji nie zmienia fakt, że fundacja uzyskała wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. W ocenie resortu finansów taki wpis nie jest podstawą ani zastosowania zaniechania poboru podatku, ani wprowadzenia zwolnienia do ustawy.
Ministerstwo Finansów przypomniało, że nie wyklucza możliwości wprowadzenia zwolnienia dla bezpłatnych szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i innych grup zawodowych uczestniczących w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Jednak ponownie zastrzegł, że wymaga to oszacowania skutków wprowadzenia takiej regulacji. Przed rozpoczęciem prac nad zwolnieniem ministerstwo chce uzyskać opinię resortu zdrowia. Niestety, choć pismo w tej sprawie zostało przekazane do Ministerstwa Zdrowia, do dnia dzisiejszego nie udzielono na nie odpowiedzi.