Bronisław Komorowski podpisał już nowelizację, która modyfikuje zwolnienia dla świadczeń przyznawanych przez pracodawców pracownikom na podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Zmiany są konsekwencją uregulowania w kodeksie pracy praw i obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika.

Dotychczas przepisy te regulowało rozporządzenie, które utraciło moc 11 kwietnia tego roku na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 28/08).

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.