Wczoraj był ostatni dzień na sporządzenie sprawo zdań finansowych za 2019 r., ale minister finansów przesunie ten termin. Rozporządzenie będzie działać z mocą wsteczną.
Do tej pory minister nie mógł go wydać, bo pozwoli mu na to dopiero specustawa, a wczoraj jeszcze zajmował się nią Sejm. Ustawa musi wejść w życie, żeby minister mógł podpisać przygotowany już projekt rozporządzenia.
Zasadniczo specustawa wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw, ale delegacja dla ministra do wydania rozporządzenia będzie obowiązywać już od 31 marca 2020 r. Minister będzie więc musiał wstecznie przedłużyć terminy, bo samo rozporządzenie zostanie ogłoszone w Dz.U. już w kwietniu.
– Ustawodawca najwyraźniej postanowił, w tych wyjątkowych okolicznościach, przymknąć oko na pewne nieścisłości i niedociągnięcia legislacyjne – zwraca uwagę dr Jacek Matarewicz, ekspert BCC ds. podatku VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego.
Czas na sporządzenie, zatwierdzenie sprawozdań ma być przesunięty o trzy miesiące, a dla podmiotów podległych nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, czyli np. spółek giełdowych – o dwa miesiące.