Daninę od nieruchomości komercyjnych płaci ten, kto wybudował budynek na cudzym gruncie i zaczął go amortyzować, a nie właściciel nieruchomości – wynika z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Dotyczy ona problemu, który opisaliśmy w artykule „Jest luka w podatku minimalnym” (DGP nr 130/2019). Chodzi o sytuacje, w których przedsiębiorca bierze grunt w najem lub w dzierżawę i wznosi na nim budynek o wartości początkowej ponad 10 mln zł, a następnie zaczyna go wynajmować. Powstaje pytanie, czy podatek od przychodów z budynków (zwany wcześniej podatkiem minimalnym) powinien płacić właściciel nieruchomości, czy przedsiębiorca, który zarabia na inwestycji zlokalizowanej na cudzym gruncie.
Przed 2019 r. przepisy wprost wskazywały, że jeśli środek trwały został oddany do używania, to obowiązki podatkowe ciążą na tym, kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Wynikało tak z nieobowiązującego już brzmienia art. 24b ust. 12 ustawy o CIT (i odpowiednio 30g ust. 12 ustawy o PIT).