Firma deweloperska, która wynajmie czasowo budynek przeznaczony docelowo do sprzedaży, nie płaci podatku od przychodów z niego. Budynek nie będzie bowiem jej środkiem trwałym.
Podatku od przychodów z budynków (zwanego przed 2019 r. podatkiem minimalnym) nie muszą też płacić przedsiębiorcy wynajmujący lokale użytkowe. Z założenia bowiem danina ta dotyczy tylko budynków.
Potwierdzają to najnowsze interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodzi o wprowadzony w 2018 r. podatek od nieruchomości komercyjnych, który miał być antidotum na agresywne optymalizacje. Przez pierwszy rok płacili go właściciele największych galerii handlowych i biurowców. Od 2019 r. dotyczy on w praktyce niemal każdego wynajmowanego budynku, z tym że kwota wolna od podatku przypadająca na podatnika wynosi 10 mln zł.
Jedna ze spółek, która wystąpiła o interpretację, nie pytała jednak o budynek, a o lokal użytkowy. Spółka oddała go po zakupie w najem. Sądziła, że mimo przekroczenia kwoty 10 mln zł, nie będzie musiała płacić podatku od przychodów z tego lokalu, bo z art. 24b ustawy o CIT wprost wynika, że danina ta dotyczy jedynie budynków. Dyrektor KIS to potwierdził.
Tak samo odpowiedział na inne pytanie w sprawie lokali własnych oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego. Dyrektor KIS ponownie przyznał, że w takich przypadkach nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie art. 24b ustawy o CIT, bo zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, lokale i budynki są traktowane odrębnie.
Najnowsza interpretacja dotyczy innego zagadnienia. Pytanie zadała firma deweloperska, która 30 listopada 2018 r. wynajęła innemu podmiotowi budynek dopuszczony dzień wcześniej do użytkowania. Nie planowała wprowadzać go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, bo zgodnie z art. 16a ustawy o CIT dotyczy to tylko składników majątku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Tymczasem firma zamierzała wynająć budynek tylko czasowo, w planie miała bowiem jego sprzedaż. Traktowała go bowiem jako towar handlowy i nie liczyła na zarobek z jego wynajmu, lecz z jego sprzedaży. Uważała więc, że nie powinna płacić podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT.
Dyrektor KIS również to potwierdził. Wyjaśnił, że przychody z wynajmu budynku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych nie będą objęte tą daniną i to „bez względu na to, czy faktyczny okres używania (najmu) będzie krótszy lub równy rok, czy też dłuższy niż rok”.
Interpretacja indywidualne dyrektora KIS z 21 sierpnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.273.2019.1.KK), z 16 sierpnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.256.2019.1.JC), z 16 sierpnia br. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.256.2019.1.JC)