Podatkowe sankcje nie obejmą płatności kartami kredytowymi ani transakcji internetowych realizowanych przez elektronicznych pośredników, takich jak Blue Media czy PayPal.
Natomiast wpłata na rachunek wirtualny będzie traktowana tak, jakby trafiła na konto podstawowe.
Minister finansów wydał 23 grudnia br. długo oczekiwane objaśnienia podatkowe do przepisów o białej liście VAT. Zrobił to na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, więc przedsiębiorcy, którzy zastosują się do objaśnień, będą chronieni przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami fiskalnymi.