Znany jest już wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niewidniejący na białej liście, czyli w wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Rozporządzenie ma wejść w życie 31 grudnia 2019 r. Wiąże się ono z funkcjonującym od 1 września br. obowiązkiem weryfikacji przez przedsiębiorców, czy rachunek dostawcy (usługodawcy) jest na białej liście.
Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca, który zapłaci za transakcję powyżej 15 tys. zł na inne konto niż widniejące w tym wykazie:
■ nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu,
■ będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za nierozliczony przez niego w tym zakresie VAT.
Konsekwencji tych będzie można uniknąć, jeśli nabywca powiadomi urząd skarbowy o przelewie na konto niewidniejące w wykazie. Trzeba je będzie złożyć na wzorze ZAW-NR.
Będą na to tylko trzy dni, ale Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami, których celem ma być wydłużenie tego terminu do siedmiu dni. Wymaga to jednak nowelizacji ordynacji podatkowej. O planach resortu w tym zakresie pisaliśmy w artykule „Łatwiej będzie zgłosić zapłatę na niezarejestrowane konto” (DGP nr 223/2019).
Informowaliśmy też, że MF pracuje nad rozwiązaniem, które umożliwi przesyłanie zawiadomień elektronicznie. Ma to być jedna z pierwszych usług, które zostaną udostępnione w ramach wirtualnego urzędu, który powstanie na Portalu Podatkowym w ramach projektu e-Urząd Skarbowy.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT – w konsultacjach