Kto zapłaci dostawcy powyżej 15 tys. zł w split paymencie, zaliczy wydatek do kosztów i uniknie solidarnej odpowiedzialności za nierozliczoną daninę, nawet gdy płatność trafi na rachunek, którego nie ma w wykazie czynnych podatników VAT.
Obecnie zapłata w split paymencie pozwala uniknąć jedynie solidarnej odpowiedzialności za nierozliczony podatek. Wynika to z obowiązującej od września br. nowelizacji ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).
Resort finansów chce jednak dodatkowo zachęcić przedsiębiorców do rozliczania się w podzielonej płatności i szykuje dla nich marchewkę. Zapłata w split paymencie pozwoli zachować prawo do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu, nawet gdy płatność trafi na rachunek niewidniejący na białej liście VAT. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na podzieloną płatność, nie będzie więc musiał szukać rachunku kontrahenta w wykazie ani wysyłać do urzędu skarbowego zawiadomień o wpłacie na niezarejestrowane konto.