Zagraniczni kontrahenci niezarejestrowani dla celów VAT w Polsce nie zgłaszają swoich rachunków polskiemu fiskusowi. Dlatego wpłacający należność na podane przez nich konto nie musi zaglądać do białej listy – potwierdził dyrektor KIS.
Chodzi o przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Wynika z nich, że jeżeli przedsiębiorca zapłaci ponad 15 tys. zł na inne konto niż widniejące w elektronicznym wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, to nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu, a na dodatek będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za nierozliczony przez niego w tym zakresie VAT.
Konsekwencji tych będzie można uniknąć, jeżeli nabywca powiadomi urząd skarbowy o przelewie na konto niewidniejące w wykazie. W nowelizacji z 12 kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1018) przewidziano na to tylko trzy dni. Resort finansów pracuje nad wydłużeniem tego terminu do 7 dni. Pisaliśmy o tym w artykule „Łatwiej będzie zgłosić zapłatę na niezarejestrowane konto” (DGP nr 223/2019).
Z pytaniem do fiskusa zwrócił się podatnik, który ma zamiar po 31 grudnia 2019 r. kupować towary i usługi od podmiotów będących podatnikami VAT w innych krajach niż Polska (unijnych i spoza UE). Będzie płacić na wskazane przez nie rachunki w zagranicznych bankach, a czasem też w Polsce.
Zwrócił uwagę na to, że zgodnie z art. 96b ustawy o VAT w wykazie (białej liście) będą podane numery rozliczeniowych rachunków bankowych tylko podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT w Polsce. Chciał się więc upewnić, czy wolno mu będzie ująć w podatkowych kosztach zapłatę na rachunek niewidniejący na białej liście.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Wyjaśnił, że gdy dostawa lub usługa zostaną wykonane przez firmę niezarejestrowaną jako podatnik VAT czynny w Polsce, to płatność przelewem na rachunek spoza wykazu nie będzie przeszkodą do zaliczenia wydatku do kosztów.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 listopada 2019 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4010.271.2019.2.AZE