Z końcem września Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie wymieniła informacje o rachunkach finansowych za 2017 r. z innymi państwami.
Informacje otrzymane z zagranicy zostały już przekazane właściwym urzędom skarbowym – poinformowało DGP biuro prasowe KAS. Urzędy zaczęły ich analizę i ewentualnie wykorzystają je do wszczęcia czynności sprawdzających bądź postępowań podatkowych.
Informacje o saldach bankowych wymieniono nie tylko z innymi krajami Unii Europejskiej (na podstawie dyrektywy 2014/107/UE), ale też:
  • ze Stanami Zjednoczonymi (na podstawie amerykańskiej ustawy FATCA i wdrażającej ją polsko-amerykańskiej umowy – IGA),
  • z innymi krajami, które zaakceptowały tzw. CRS, czyli wspólny standard wymiany informacji opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ich listę można znaleźć w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 18 października 2017 r. (Dz.U. poz. 957).
Do wymiany informacji z niektórymi państwami (np. ze Szwajcarią) doszło po raz pierwszy.
To, o czym dowiedział się polski fiskus, można znaleźć w art. 34 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648 ze zm.). Chodzi m.in. o:
  • imię, nazwisko, NIP, adres, państwo rezydencji posiadacza rachunku,
  • numer rachunku,
  • nazwę raportującej instytucji finansowej,
  • saldo rachunku lub jego wartość.