Kto wpisał lokal mieszkalny do firmowej ewidencji środków trwałych, może sprzedać go bez PIT bez konieczności odczekania 6 lat od wycofania z niej – potwierdził dyrektor KIS.
Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się przedsiębiorca, który kupił mieszkanie jako osoba prywatna, ale kilka miesięcy później wprowadził je do ewidencji środków trwałych i zaczął wykorzystywać w działalności gospodarczej. Po 11 latach, gdy w pełni już zamortyzował wartość mieszkania, postanowił wycofać je z firmy i sprzedać.
Chciał się upewnić, że sprzedaż lokalu będzie wolna od podatku dochodowego. Zasadniczo – jak sam stwierdził – w grę mogłyby wchodzić dwa podatki. Pierwszy to PIT od dochodu z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3). Zasadą jest bowiem, że jeśli środek trwały został ujęty w firmowej ewidencji, to jego sprzedaż poza firmą jest możliwa dopiero po upływie 6 lat od wycofania składnika majątku z tej ewidencji. W ustawie o PIT przewidziano jednak wyjątek; dotyczy on zbycia m.in. budynków i lokali mieszkalnych (art. 14 ust. 2c).
Drugi podatek, który ewentualnie mógłby wchodzić w grę, to PIT od sprzedaży nieruchomości zaliczanej do majątku prywatnego (art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy). W tym zakresie jednak podatek jest należny tylko, jeśli nie minęło jeszcze 5 lat od nabycia nieruchomości. W tej sprawie natomiast od zakupu upłynęło już 11 lat.
Mężczyzna uznał więc, że w jego przypadku żaden z tych podatków nie ma zastosowania.
Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że przedsiębiorca nie musi wykazywać przychodu ze sprzedaży mieszkania, nawet jeśli było ono wpisane do ewidencji środków trwałych i zostanie sprzedane od razu po wycofaniu z niej. Zbycie takiego lokalu jest bowiem rozliczane poza działalnością gospodarczą, co wynika z art. 14 ust. 2c ustawy o PIT.
Organ potwierdził też, że mężczyzna nie zapłaci PIT na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, bo od nabycia nieruchomości minęło już 5 lat.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 października 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.290.2019.3.JŁ