Klienci banku muszą zapłacić PIT od świadczeń pieniężnych, które dostają w ramach akcji promocyjnej – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła banku, który prowadzi różne akcje promocyjne własnych usług finansowych. Bank postanowił, że klienci, którzy skorzystają z promocji i spełnią określone warunki, będą dostawać dodatkowe świadczenia: pieniężne lub rzeczowe. Wyjaśnił, że nie będzie to sprzedaż premiowa, konkurs ani loteria promocyjna. Akcja ma natomiast zachęcić do bardziej aktywnego korzystania z oferowanych przez niego produktów.
Bank uważał, że świadczenia przekazywane klientom – niezależnie od tego, czy będą pieniężne, czy rzeczowe – będą zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku nieodpłatne świadczenia otrzymane w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy, o ile jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza 200 zł.
Początkowo dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie to potwierdził, ale rok później wydaną przez niego interpretację zmienił minister finansów. Uznał, że zwolnione z podatku mogą być świadczenia rzeczowe, ale nie pieniężne. Wskazał, że art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, definiując przychód, rozróżnia pieniądze i wartości pieniężne od świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. A zatem, zdaniem organu, nieodpłatne świadczenia muszą mieć postać niepieniężną. Świadczenia pieniężne, choćby nawet przekazywane w ramach akcji promocyjnych, nie są zwolnione z PIT.
Tak samo orzekły sądy. Zdaniem WSA w Warszawie, gdyby ustawodawca chciał objąć zwolnieniem także świadczenia pieniężne, to inaczej sformułowałby przepis. Napisałby, że: „kwota świadczenia lub jego wartość nie może przekraczać 200 zł”.
Sąd uznał, że potwierdza to również art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Wyraźnie rozgranicza on „otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne” od „wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”.
Tak samo orzekł NSA. Sędzia Krzysztof Przasnyski powtórzył, że sporny art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT ma zastosowanie wyłącznie do świadczeń o charakterze niepieniężnym, a art. 11 ustawy rozgranicza świadczenie pieniężne od świadczeń w naturze.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 8 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3562/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia