Już w przyszłym tygodniu będzie można składać e-sprawozdania przekształconych spółek do elektronicznego systemu Krajowego Rejestru Sądowego,
Poinformowało o tym Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na pytanie naszego czytelnika – przedsiębiorcy, który miał problem ze złożeniem rocznego raportu. Są one obecnie sporządzane wyłącznie elektronicznie, w strukturze logicznej (XML).
Chodziło o spółkę komandytową, która powstała w 2018 r. z przekształcenia spółki jawnej. Jej poprzedniczka nie zamknęła ksiąg rachunkowych, a ona sama – jako następca prawny – ich nie otworzyła. Pozwala na to ustawa o rachunkowości (art. 12 ust. 3 pkt 1). W związku z tym sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Podczas składania dokumentu do Repozytorium Dokumentów Finansowych system eKRS zasygnalizował błąd. Poinformował, że sprawozdanie dotyczy okresu, w którym spółka nie istniała (o takich kłopotach pisaliśmy w artykule „Przekształcone spółki mają problem ze złożeniem sprawozdań” – DGP nr 123/2019). W tej sytuacji firma poprosiła resort sprawiedliwości o wskazanie rozwiązania, które pozwoli złożyć roczny raport.
W odpowiedzi (z 23 lipca b.r.) Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało, że docierają do niego sygnały o problemach. W związku z tym zamierza zmodyfikować system. W ciągu tygodnia ma zostać wprowadzona zmiana, która umożliwi złożenie rocznego sprawozdania finansowego za okres wcześniejszy od daty rejestracji spółki osobowej. Informacja o tym ma zostać też zamieszczona na stronie MS.
– Dobrze, że ministerstwo zdecydowało się wprowadzić zmiany w systemie. Obecnie nie funkcjonuje on dobrze – twierdzi dr Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o.
Ekspertka ma jednak nadzieję, że zmiany będą kompleksowe i nie ograniczą się do przekształconych spó łek, które nie zamknęły ksiąg rachunkowych na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości.
Przypomina, że problemy ze składaniem sprawozdań dotyczą też spółek, które ze względu na przekształcenie nie widnieją już w eKRS. Chodzi przykładowo o sytuację, w której spółka z o.o. przekształciła się w 2018 r. w komandytową. W tym wypadku księgi musiały zostać zamknięte, zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 12 ust. 2 pkt 3). W związku z tym spółka z o.o. musiała je zamknąć na dzień poprzedzający datę przekształcenia i sporządzić sprawozdanie za okres od 1 stycznia do daty zamknięcia ksiąg. Dziś nie można jednak złożyć sprawozdań takich przedsiębiorstw, bo eKRS nie widzi już tej spółki.

Fundacje też sporządzą dokumenty w strukturze logicznej Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego również będą musieli przygotowywać elektroniczne sprawozdania finansowe w strukturze logicznej (tj. w formacie XML). Nowelizację przepisów w tym zakresie przyjął już rząd i trafi ona do Sejmu (zmiana dotycząca sprawozdań znalazła się w projekcie dotyczącym uchylenia ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym). Dziś podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS muszą sporządzać sprawozdania elektroniczne, ale ich forma nie musi być ustrukturyzowana. Dokumenty mogą więc mieć formę np. pliku pdf. Po zmianach sprawozdanie fundacji lub stowarzyszenia trzeba będzie tworzyć w formacie XML (już dziś jest to możliwe np. przy zastosowaniu aplikacji e-Sprawozdania Finansowe udostępnionej przez Ministerstwo Finansów).