statystyki

Czas na sprawozdania kwartalne i półroczne. Sprawdź terminy

autor: Magdalena Sobczak20.07.2019, 07:00
Koniec lipca to szczególnie dużo obowiązków związanych z przekazywaniem sprawozdań kwartalnych w zakresie budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Koniec lipca to szczególnie dużo obowiązków związanych z przekazywaniem sprawozdań kwartalnych w zakresie budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.źródło: ShutterStock

Koniec lipca to szczególnie dużo obowiązków związanych z przekazywaniem sprawozdań kwartalnych w zakresie budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Minął już termin przekazania kilku z nich. Przypominamy najważniejsze terminy. W tabelach uwzględniono zasadę, zgodnie z którą gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to terminem przekazania po upływie okresu sprawozdawczego jest (nie później niż) pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Sprawozdania w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Termin

Rodzaj dokumentu

Jednostki

przekazujące

otrzymujące

22 lipca

kwartalne sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2019 r.

zarządy jednostek samorządu terytorialnego

regionalne izby obrachunkowe

kwartalne sprawozdania Rb-30S, Rb-34S za II kwartały 2019 r.

zarządy jednostek samorządu terytorialnego

regionalne izby obrachunkowe

kwartalne sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2019 r.

zarządy jednostek samorządu terytorialnego

regionalne izby obrachunkowe

23 lipca

kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r.

zarządy jednostek samorządu terytorialnego

regionalne izby obrachunkowe

kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2019 r.

zarządy jednostek samorządu terytorialnego

dysponenci główni przekazujący dotacje

30 lipca

kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r.

regionalne izby obrachunkowe

Ministerstwo Finansów (plik bazy danych) i GUS

kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2019 r.

kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Ministerstwo Finansów – departament gwarancji i poręczeń oraz Główny Urząd Statystyczny

Sprawozdania w zakresie budżetu państwa

Termin

Rodzaj dokumentu

Jednostki

przekazujące

otrzymujące

kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2019 r.

kierownicy placówek

dysponenci części budżetowych

półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 (za I półrocze 2019 r.)

dysponenci środków budżetu państwa III stopnia

dysponenci środków budżetu państwa II stopnia lub dysponenci części budżetowych

16 lipca

kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2019 r.

dysponenci środków budżetu państwa II stopnia

dysponenci części budżetowych

kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2019 r.

kierownicy uczelni publicznych

dysponenci części budżetowych

22 lipca

kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r.

dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

dysponenci główni środków budżetu państwa

półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2019 r.

dysponenci środków budżetu państwa II stopnia

dysponenci części budżetowych

23 lipca

kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2019 r.

prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych

minister właściwy do spraw energii

kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2019 r.

prezes zarządu PFRON

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2019 r.

kierownicy agencji wykonawczych

ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2019 r.

dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

25 lipca

półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2019 r.

dysponenci części budżetowych

Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

29 lipca

kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2019 r.

dysponenci części budżetowych

Główny Urząd Statystyczny, NIK

kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2019 r.

dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

Ministerstwo Finansów – departament budżetu państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)

kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2019 r.

ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

Ministerstwo Finansów – departament budżetu państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)

kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za II kwartały 2019 r.

dysponent części budżetowej

Ministerstwo Finansów – departament budżetu państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)

kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2019 r.

ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

Ministerstwo Finansów – departament budżetu państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)

kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2019 r.

dysponenci części budżetowych

Ministerstwo Finansów – departament budżetu państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)

kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r.

dysponenci główni środków budżetu państwa

Główny Urząd Statystyczny

30 lipca

półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2019 r.

dysponenci państwowych funduszy celowych

Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2019 r.

kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Ministerstwo Finansów – departament gwarancji i poręczeń oraz Główny Urząd Statystyczny

W tabeli pominięto sprawozdania miesięczne, a także jednostki posiadające osobowość prawną i pozostałe jednostki


Pozostało 89% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane