Przedsiębiorcy, którzy będą sporządzać roczne raporty (np. za 2019 r.), nie mogą już korzystać z dotychczasowego narzędzia Ministerstwa Finansów do e-sprawozdań– poinformował resort w komunikacie.
MF udostępnił nową aplikację, która pozwala tworzyć roczne raporty zgodnie z nowszymi strukturami logicznymi (tj. w wersji 1_2), obowiązującymi od września br. Nowego narzędzia, w odróżnieniu od dotychczasowego, nie można zainstalować na komputerze. Działa ono tylko online (zostało przygotowane tylko w wersji portatywnej).

Co się zmieniło

Przy okazji zostało rozwiązanych kilka problemów. Jeden z nich dotyczył wpisywania właściwego numeru podatnika. Dotychczasowe schemy umożliwiały podanie jednego z dwóch numerów: NIP lub KRS. Jeśli spółka podawała pierwszy numer, to miała problem ze złożeniem sprawozdania finansowego do rejestru sądowego za pomocą bezpłatnego systemu. Wymagał on bowiem podania numeru KRS.
Teraz nie będzie z tym problemu, bo obowiązujące struktury zawierają dwa pola: „Identyfikator podatkowy NIP” oraz „Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego”.
Ponadto po zmianach nie wszystkie podmioty muszą sporządzać noty podatkowe (które są częścią informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania). Obowiązek ten nie dotyczy m.in. spółek osobowych i niektórych podmiotów sporządzających skonsolidowane sprawozdania. W strukturach pojawiła się informacja, że pole „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” – wypełniają wyłącznie jednostki do tego zobowiązane.

Na razie szybko i sprawnie

– Nowa aplikacja działa znacznie lepiej niż dotychczasowa. Poprzednia wolno działała, ciągle się zawieszała i było z nią mnóstwo problemów – mówi dr Agnieszka Baklarz, biegły rewident w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o., która przetestowała już nowe narzędzie.
Przyznaje, że nowa aplikacja działa szybko i sprawnie. Dostrzegła tylko jeden drobny mankament, który – jej zdaniem – można by jeszcze skorygować. – Stworzonego w nowym narzędziu sprawozdania nie da się zapisać w wybranym miejscu i nie można mu nadać własnej nazwy – mówi ekspertka. Wyjaśnia, że aplikacja zapisuje plik tylko w folderze „Pobrane” i sama nadaje mu nazwę.
Obawy są co do przyszłego roku, gdy pod koniec marca księgowi będą masowo korzystać z nowego narzędzia (do 31 marca trzeba sporządzić sprawozdania za poprzedni rok).
– Nie wiadomo, czy ministerialne serwery to wytrzymają – zastanawia się ekspertka. Przypomina, że w tym roku był problem z podpisaniem rocznych raportów profilem zaufanym przez członków zarządu i księgowych. Tak wielu użytkowników próbowało złożyć podpis w tym samym czasie, że obciążenia nie wytrzymały serwery Ministerstwa Cyfryzacji.