Dziś mija termin na złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdań finansowych za 2018 r. (jeżeli rok obrotowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym). Do 30 października br. resort finansów udostępni narzędzie do odczytu rocznych raportów stworzonych w formacie XML. Poinformowało o tym biuro prasowe Krajowej Administracji Skarbowej w odpowiedzi na pytanie DGP.
To dobra wiadomość dla osób zainteresowanych lekturą sprawozdań finansowych publikowanych w elektronicznym systemie Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie zapoznanie się z tymi dokumentami nie jest wcale łatwe, o czym pisaliśmy w artykule „Trudno zajrzeć do cyfrowych raportów finansowych” (DGP nr 131/2019).
Problem wynika z tego, że dokumenty przekazywane do eKRS muszą być stworzone w strukturze logicznej w formacie XML (wyjątkiem są sprawozdania sporządzane według międzynarodowych standardów rachunkowości).
Niestety, pliki XML zamieszczone w przeglądarce dokumentów finansowych (na stronie ekrs.ms.gov.pl) są po otwarciu nieczytelne. Nie ma też uniwersalnego narzędzia, które pozwoliłoby je odczytać.
Reklama
Obecnie można korzystać tylko z komercyjnych programów (zarówno płatnych, jak i bezpłatnych, ale nie są one autoryzowane przez Ministerstwo Finansów) albo z udostępnionej przez resort finansów aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Nie da się jednak za jej pomocą odczytać raportów instytucji finansowych i sprawozdań skonsolidowanych.
Ci, którzy chcą mieć pewność co do treści dokumentów opublikowanych w eKRS, muszą czekać na nowe narzędzie MF. Z odpowiedzi biura prasowego KAS wynika, że ma być ono udostępnione dopiero za kilka miesięcy.