statystyki

Jaki VAT i CIT przy ulepszeniu budynku galerii handlowej

autor: Marcin Szymankiewicz10.06.2019, 11:50; Aktualizacja: 10.06.2019, 11:52
Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest właścicielem budynku galerii handlowej. Budynek został nabyty przez spółkę w maju 2017 r. i w tym samym miesiącu wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa budynku wynosi 12 500 000 zł. Jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej.

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest właścicielem budynku galerii handlowej. Budynek został nabyty przez spółkę w maju 2017 r. i w tym samym miesiącu wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa budynku wynosi 12 500 000 zł. Jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej.źródło: ShutterStock

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest właścicielem budynku galerii handlowej. Budynek został nabyty przez spółkę w maju 2017 r. i w tym samym miesiącu wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa budynku wynosi 12 500 000 zł. Jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej.

Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za czerwiec 2017 r. w wysokości 26 041,67 zł (12 500 000 zł x 2,5 proc. : 12 m-cy). Łącznie od czerwca 2017 r. do maja 2019 r. spółka Y dokonała odpisów amortyzacyjnych w wysokości 625 000,08 zł (26 041,67 zł x 24 m-ce). W maju 2019 r. spółka zmodernizowała budynek za 123 000 zł, w tym VAT: 23 000 zł. Nakłady te zostały udokumentowane fakturą wystawioną 28 maja 2019 r. przez firmę X na 123 000 zł brutto. Spółka otrzymała tę fakturę 28 maja 2019 r. i została ona opłacona przelewem na rachunek firmy X 4 czerwca 2019 r. Ulepszenie spółka oddała do używania 30 maja 2019 r., zwiększając o jego wartość (100 000 zł netto) wartość początkową tego środka trwałego (30 maja 2019 r.). Od momentu nabycia tego budynku były to pierwsze ulepszenia, jakie spółka poniosła na przedmiotowy budynek. Wartość poniesionych nakładów nie była refakturowana na najemców. Jak spółka powinna rozliczyć poniesione nakłady na gruncie VAT i podatku dochodowego (KUP)? Budynek jest w całości wynajmowany, a w związku z tym spółka opłaca podatek od przychodów z budynków. Czy poniesione nakłady na ulepszenie wpłyną na podatek od przychodów z budynków? Spółka nie posiada innych nieruchomości komercyjnych, od których pobiera się podatek od przychodów z budynku, ani udziału w kapitale innych spółek, które posiadają takie budynki. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza za okresy miesięczne.

Podatek od przychodów z budynków

Stosownie do art. 24b ust. 1 ustawy o CIT podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,

2) został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

3) jest położony na terytorium RP

– wynosi 0,035 proc. podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Przychód, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, stanowi ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji ‒ wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji (art. 24b ust. 3 ustawy o CIT). Podstawę opodatkowania stanowi zaś suma przychodów, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, z poszczególnych budynków, pomniejszona o 10 000 000 zł (art. 24b ust. 9 ustawy o CIT). Zatem podstawą opodatkowania jest suma wartości początkowej poszczególnych środków trwałych – budynków ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca, pomniejszona o 10 000 000 zł. Z kolei przychód stanowi ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji. Kwestie ustalania wartości początkowej reguluje art. 16g ustawy o CIT. Za wartość początkową środków trwałych, w razie odpłatnego nabycia, uważa się cenę ich nabycia (zob. art. 16g ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy o CIT). W analizowanym przypadku wartość początkowa ustalona na moment wprowadzenia budynku galerii handlowej do ewidencji środków trwałych stanowi 12 500 000 zł. Wartość początkową środków trwałych zwiększa się o wartość dokonanych ulepszeń. Stosownie do art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 i 3‒11 ustawy o CIT, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

W orzecznictwie dotyczącym ustalania podstawy dla podatku od przychodów z budynku zarysowują się dwa przeciwstawne poglądy. Nie ma wątpliwości, że dokonane ulepszenia powiększają przychód, a w konsekwencji podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynku. Istota sporu sprowadza się do ustalenia, czy wartość początkową budynku, która uważana jest za przychód ze środka trwałego będącego budynkiem, stanowi:


Pozostało 67% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane