Wartość, od której liczy się daninę, zmniejsza się co miesiąc o dokonane odpisy amortyzacyjne – potwierdził po raz kolejny WSA w Warszawie.
Precedensowy wyrok w tej kwestii zapadł 17 kwietnia 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 1905/18). Już wtedy warszawski sąd orzekł, że podstawą opodatkowania w podatku minimalnym jest wyłącznie niezamortyzowana wartość początkowa środka trwałego. Pisaliśmy o tym w artykule „Precedensowy wyrok WSA: Podatek od przychodów z budynków można obniżać” (DGP nr 89/2019).
Teraz korzystne dla podatników stanowisko potwierdził inny skład orzekający.
Oba wyroki dotyczą wprawdzie stanu prawnego obowiązującego w 2018 r., ale rozstrzygnięcia te powinny mieć zastosowanie również dzisiaj. Nowelizacja przepisów o podatku minimalnym, która weszła w życie od 1 stycznia 2019 r. (dziś zwany jest on „podatkiem od przychodów z budynków”), nie dotyczyła bowiem konstrukcji podstawy opodatkowania. Z przepisów wynikało i nadal wynika, że podstawę opodatkowania ustala się „na pierwszy dzień każdego miesiąca” (art. 24b ust. 3 ustawy o CIT).
Reklama
Czy oznacza to możliwość odliczenia dokonywanych co miesiąc odpisów amortyzacyjnych? Podatnicy uważają, że mają takie prawo. Organy podatkowe się na to nie zgadzają.
Tym razem spór o wysokość daniny toczyła warszawska galeria handlowa. Przekonywała, że podstawa opodatkowania powinna być kalkulowana wyłącznie w oparciu o niezamortyzowaną wartość początkową nieruchomości. Argumentowała, że nie można pomijać wyrażenia „na pierwszy dzień każdego miesiąca”, użytego w art. 24b ust. 3 ustawy o CIT. W efekcie podstawa opodatkowania może się zmniejszać.
Spółka przekonywała, że gdyby ustawodawca chciał, aby podstawą opodatkowania była wartość początkowa ustalana w jakikolwiek inny sposób niż co miesiąc, to przepis byłby sformułowany inaczej.
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i inaczej zinterpretował art. 24b ust. 3 ustawy o CIT. Twierdził, że podstawa opodatkowania, którą stanowi wartość początkowa nieruchomości (środka trwałego), powinna być ustalana z pominięciem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, ale za to z uwzględnieniem ulepszeń. Słowem podstawa opodatkowania mogła się co miesiąc zwiększać, ale nie zmniejszać.
Warszawski WSA uznał, że rację w tym sporze ma podatnik. – Wykładnia przepisu prowadzi do jednoznacznego wniosku, że podstawę opodatkowania należy liczyć na każdy dzień pierwszego miesiąca i uwzględniać zarówno jej zwiększenia (nakłady), jak i zmniejszenia (odpisy amortyzacyjne) – wyjaśnił sędzia Maciej Kurasz.
Oba wyroki warszawskiego WSA są na razie nieprawomocne.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 22 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1903/18.