Kto kupi lub wymieni walutę wirtualną, nie zapłaci z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych do końca 2019 r. – wynika z opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia ministra finansów.
Jakub Wirski doradca podatkowy w kancelarii Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni / DGP
Pierwotnie takie zawieszenie poboru PCC miało obowiązywać od 13 lipca 2018 r. do końca czerwca 2019 r. Przewidywało tak rozporządzenie z 11 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1346).
Reklama
Resort finansów liczył na to, że do tego czasu zakończy prace nad całościową reformą opodatkowania walut wirtualnych (kryptowalut). Tak się jednak nie stało. W uzasadnieniu najnowszego projektu MF przyznało, że problem okazał się zbyt skomplikowany i prace powinny się zakończyć do końca br.
Problem powstał po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK 488/16). Sąd kasacyjny sklasyfikował wtedy waluty wirtualne jako prawa majątkowe. To oznacza, że ich sprzedaż lub zamiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (według stawki 1 proc.).

Reklama
Potwierdził to także komunikat MF opublikowany 4 kwietnia 2018 r.
W konsekwencji internauci, by rozliczyć się z fiskusem, musieliby wyliczyć podstawę opodatkowania, czyli ustalić rynkową wartość prawa majątkowego. W praktyce jest to obowiązek niemożliwy do wyegzekwowania, co przyznało samo MF.
Trudności wynikają z samej specyfiki handlu walutą wirtualną, anonimowości danych dotyczących transakcji oraz przede wszystkim z tego, że „obowiązek zapłaty podatku może powstać w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki”. Od tego byłby już tylko krok do konfiskaty majątku internauty, a tym samym naruszenia konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności – przyznał resort w uzasadnieniu do projektu.
OPINIA

Został problem z PCC sprzed 13 lipca 2018 r.

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia wynika, że Ministerstwo Finansów nie opracowało jeszcze propozycji zmian. Należy zatem pozytywnie ocenić zamiar wydłużenia do końca 2019 r. okresu zawieszenia poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od transakcji kryptowalutowych.
Docierają do mnie jednak niepokojące sygnały, że urzędy skarbowe prowadzą czynności sprawdzające w celu ustalenia, czy osoby handlujące kryptowalutami dokonały zapłaty PCC od transakcji zrealizowanych przed zawieszeniem poboru PCC (13 lipca 2018 r.).
Skoro samo ministerstwo przyznaje, że opodatkowanie transakcji kryptowalutowych tym podatkiem mogłoby być niekonstytucyjne, to fiskus powinien zaniechać prowadzenia czynności sprawdzających w tym zakresie – także w odniesieniu do transakcji dokonanych przed 13 lipca 2018 r.
W mojej ocenie domaganie się przez urzędy skarbowe zapłaty PCC od transakcji dokonanych przed zawieszeniem poboru powinno być nieskuteczne, jeśli poważnie traktuje się konstytucyjną zasadę zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa.

Księga Podatkowa Przedsiębiorcy. Zmiany w 2019 r. >>>>

Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej – w uzgodnieniach międzyresortowych