Przedsiębiorca, który w 2020 r. zapłaci kontrahentowi na wirtualny subrachunek, powiązany z głównym kontem bankowym widniejącym na białej liście VAT, odliczy ten wydatek od przychodu – zapewnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
To pierwsza interpretacja indywidualna dotycząca tego problemu.
Dyrektor KIS zastrzegł, że podatnik musi posiadać dowody potwierdzające, że wirtualny subrachunek jest powiązany z rachunkiem głównym kontrahenta.
Reklama
Wcześniej uspokająco w tej sprawie wypowiedział się wiceminister finansów Tadeusz Kościński w odpowiedzi na poselską interpelację nr 32747. Pisaliśmy o niej w artykule „MF rozbraja miny na białej liście VAT” (DGP nr 165/2019).

Nie ma na liście…

Reklama
Chodzi o funkcjonujący od września br. elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (biała lista). Znalazły się na niej m.in. numery firmowych rachunków bankowych i rachunków prowadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, podane fiskusowi przy rejestracji dla celów VAT lub jej aktualizacji.
Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty wynikające z transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł nie będą kosztem uzyskania przychodu, jeśli trafią na inne konto niż widniejące na białej liście.
Problem polega na tym, że w wykazie tym nie znalazło się wiele rachunków, które są powszechnie używane w biznesie. Chodzi m.in. o masowo tworzone przez wiele firm subrachunki wirtualne, przypisywane do każdego klienta z osobna. Każda wpłata, która trafia na taki subrachunek, jest ewidencjonowana na koncie podstawowym (które z założenia trafiło na białą listę), ale tego, kto zapłacił, pozwala jednoznacznie zidentyfikować dopiero rachunek wirtualny.
Powstało więc zagrożenie, że wpłaty na wirtualne subrachunki (niewidniejące na białej liście) nie będą w 2020 r. kosztem uzyskania przychodu.
Tego problemu dotyczyło pytanie zadane przez spółkę ubezpieczeniową, która obawiała się, czy będzie mogła odliczyć od przychodu wypłaty, które trafią na wirtualne rachunki przypisane do jej usługobiorców.

…ale odliczyć można

W odpowiedzi dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zapewnił, że każda taka wpłata będzie traktowana jako płatność na rachunek rozliczeniowy widniejący na białej liście. Może być więc kosztem uzyskania przychodu. Przedsiębiorca powinien jednak posiadać dowody, które to potwierdzą, na wypadek ewentualnej kontroli – dodał organ.
Pozytywnie odpowiedział też na inne pytania spółki. Dotyczyły one m.in. wpłat na rachunki zwykłych klientów, którym wypłacana jest suma ubezpieczeniowa.
Dyrektor KIS potwierdził, że wypłaty sum ubezpieczeniowych nie będą podlegać sankcjom w zakresie podatku dochodowego z kilku powodów. Po pierwsze, wynikają one z transakcji zwolnionych z VAT, a więc nie są zasadniczo potwierdzane fakturą. Natomiast konsekwencje wpłaty na rachunek nieznany fiskusowi dotyczą tylko wpłat, które muszą być potwierdzone fakturą.
Po drugie, umowy ubezpieczeniowe często są zawierane ze zwykłymi osobami fizycznymi.
Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2019 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4010.216.2019.2.AD