Kto kupi lub wymieni walutę wirtualną, nie zapłaci z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych także po 2020 r. Zwolnienie od daniny zostanie zapisane wprost w ustawie o PCC.
Założenia projektu, który wprowadzi taką preferencję, zostały już wpisane do rządowego wykazu prac legislacyjnych pod pozycją UD565. Dokument ma zostać opublikowany do końca września br., a zmiany wejdą w życie do końca 2019 r.
Pośpiech jest o tyle istotny, że aktualnie obrót walutą wirtualną jest wolny od PCC tylko do końca roku, co wynika z rozporządzenia ministra finansów z 24 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1184). Pierwotnie takie zawieszenie poboru daniny miało obowiązywać od 13 lipca 2018 r. do końca czerwca 2019 r., bo resort finansów liczył na to, że do tego czasu zakończy prace nad całościową reformą opodatkowania walut wirtualnych (kryptowalut). Problem okazał się jednak poważniejszy, niż sądził fiskus.
Przypomnijmy, że powstał po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK 488/16). Sąd kasacyjny potwierdził w nim, że waluty wirtualne należy kwalifikować jako prawa majątkowe. To zaś oznacza, że ich sprzedaż lub zamiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (według stawki 1 proc.). Potwierdził to także komunikat MF opublikowany 4 kwietnia 2018 r.
Internauci, aby rozliczyć się z fiskusem, musieliby więc ustalić rynkową wartość swoich praw, co w praktyce z uwagi na specyfikę handlu walutą wirtualną okazało się niemożliwe. Trudności z rozliczeniem wynikają m.in. z anonimowości danych dotyczących transakcji oraz przede wszystkim z tego, że „obowiązek zapłaty podatku może powstać w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki”, co przyznało potem też samo MF. Resort w uzasadnieniu do projektu najnowszego rozporządzenia zawieszającego pobór daniny stwierdził wprost, że majątek internauty, który chciałby rozliczyć się z fiskusem, byłby zagrożony konfiskatą, a to naruszałoby konstytucyjną zasadę dotyczącą prawa do ochrony własności.
W konsekwencji po miesiącach pogłębionych analiz resort finansów zdecydował, aby sprzedaż i zamiana takich walut zostały zwolnione z PCC wprost w ustawie.
Etap legislacyjny
Założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych: wpisane do wykazu prac legislacyjnych