Reforma systemu podatku dochodowego obejmie także opodatkowanie najmu – poinformował wiceminister finansów Filip Świtała w odpowiedziach na dwie interpelacje poselskie.
Tak zwany najem prywatny oraz działalność gospodarcza, której przedmiotem są umowy najmu, to dwa niezależne źródła przychodów. Niewłaściwa kwalifikacja ma istotne skutki fiskalne. Najem prywatny można rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy czym stawka w wysokości 8,5 proc. przysługuje do kwoty 100 tys. zł, a od nadwyżki ryczałt wynosi 12,5 proc. Podstawą opodatkowania jest przychód (bez odliczania kosztów).
Z kolei najem w ramach działalności gospodarczej jest opodatkowany na zasadach ogólnych (18 proc. i 32 proc.) lub według stawki liniowej (19 proc.), za to pozwala uwzględniać koszty.
W praktyce granice między oboma rodzajami najmu często się zacierają (szczególnie gdy podatnik wynajmuje wiele lokali), a interpretacje i orzecznictwo w tym zakresie nie są jednolite.
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2017 r. przychody z umów najmu prywatnego uzyskało 715 tys. podatników. Z tego zdecydowana większość, bo aż 575 tys. osób zdecydowało się na ryczałt (należny podatek z tego tytułu za 2017 r. wyniósł ok. 1 mld zł). Natomiast 140 tys. podatników rozliczyło się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.
W odpowiedzi na pytania posłów ministerstwo przeanalizowało, ilu podatników uzyskiwało dochody z najmu w ramach firmy. Wykorzystało w tym celu kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Z analizy wynika, że w 2017 r. podstawową działalnością 15 tys. podatników była działalność związana z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (L68.20.Z PKD). Podklasa ta obejmuje m.in. wynajem domów, mieszkań i apartamentów, włączając umeblowane, na dłuższy okres użytkowania.
– Należna zaliczka na podatek dochodowy tych podatników z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2017 r. wyniosła 0,5 mld zł – poinformował Filip Świtała.
Odpowiedzi wiceministra finansów Filipa Świtały na interpelacje poselskie nr 29145 i 29197