Taki wniosek płynie z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.37.2019.1.MS. Zdaniem ekspertów potwierdza ona, że ustawodawca nie przewidział sytuacji, w których powierzchnie będą wynajmowane na krótsze terminy niż wielomiesięczny.

Skąd ta luka

Skąd ta luka

źródło: DGP

Problem dotyczy podatku od przychodów z budynków (komercyjnych), a ściślej przepisów wprowadzonych od 2019 r. wskutek nowelizacji z 15 czerwca 2018 r., o zmianie przepisów o PIT, CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 1291). Zmieniony został wówczas art. 24b ustawy o CIT.

Z jego ust. 6 wynika, że gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku. Proporcję tę ustala się w pierwszym dniu miesiąca, bo ust. 6 odnosi się tu do ust. 3, gdzie mowa jest o pierwszym dniu każdego miesiąca.

Na kilka godzin też

Podatnik, który zwrócił się z wnioskiem o interpretację, chciał się upewnić, że podatek od przychodów z budynków w ogóle nie dotyczy krótkoterminowego wynajmu, np. na kilka godzin lub kilka dni. Wskazywał, że przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej budynku w całym okresie rozliczeniowym, a okresem tym jest miesiąc. Dodatkowym argumentem miało być to, że ustawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnej metodologii liczenia.

Dyrektor KIS uznał jednak, że podatek jest należny, jeżeli tylko w pierwszym dniu miesiąca powierzchnie były przedmiotem najmu.

Przypomniał, że jeżeli budynek został oddany w najem (dzierżawę) w części, to przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni wynajętej (dzierżawionej) w całkowitej powierzchni użytkowej tego obiektu. Proporcję tę ustala się na pierwszy dzień każdego miesiąca, natomiast w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

Nie ma przy tym znaczenia czas, na jaki zawarto umowę najmu – stwierdził dyrektor. Uznał więc, że nawet jeżeli powierzchnia jest wynajęta na kilka godzin lub dni, to podatek trzeba zapłacić, przy czym w kalkulacji należy wziąć pod uwagę powierzchnię objętą umową najmu (dzierżawy) na pierwszy dzień miesiąca.

Niedorzeczne przepisy

Michał Rodak, doradca podatkowy z Grant Thornton, zwraca uwagę na absurd, do którego prowadzą takie przepisy. – Jeżeli podatnik wynajmie powierzchnię nie pierwszego, lecz drugiego dnia miesiąca, to nie będzie musiał uwzględniać tego najmu w kalkulacji przychodów z budynku – wskazuje ekspert.

Jego zdaniem to absurd i z pewnością nie taki był cel ustawodawcy.

Do czego to może prowadzić? – Firmy zajmujące się krótkoterminowym najmem, np. sal konferencyjnych, specjalnie nie będą podpisywać umów na ich wynajem w pierwszym dniu miesiąca tylko po to, aby nie uwzględniać tego najmu przy obliczaniu podatku. Nie jestem przekonany, czy aby na pewno o to chodziło ustawodawcy – mówi Michał Rodak.

Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy z Thedy & Partners, wskazuje, że interpretacja dyrektora KIS wynika z literalnego brzmienia przepisów. A ustawodawca, konstruując przepisy, skoncentrował się na dłuższych umowach najmu. – Nie przewidział natomiast sytuacji, w której powierzchnie będą udostępniane np. na kilka lub kilkanaście godzin bądź dni – mówi ekspert.

Przestrzega jednak przed świadomym unikaniem najmu pomieszczeń pierwszego dnia miesiąca. Fiskus może bowiem to zakwestionować, sięgając po generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Uzna, że podatnik postępuje w sposób sztuczny, w celu uniknięcia daniny od przychodów z budynków.

Kompleksowa usługa

Michał Rodak wskazuje też na kolejne problemy, które rodzi interpretacja dyrektora KIS.

Przykładowo nie wiadomo, jak należy uwzględnić przychody z krótkoterminowego najmu sali konferencyjnej, gdy jest on jedynie częścią składową kompleksowej usługi organizacja konferencji. Chodzi o takie sytuacje, gdy poza udostępnieniem sali podatnik zapewnia swoim klientom wiele innych świadczeń, np. obsługę muzyczną, wyżywienie, witanie gości itp.

– Czy w takiej sytuacji wynajem jest również objęty art. 24b ustawy o CIT? – zastanawia się ekspert.

Jego zdaniem przepis absolutnie wymaga doprecyzowania. – W obecnej formie może on powodować absurdalne zachowania podatników, tak jak wspomniane już niewynajmowanie powierzchni w pierwszym dniu miesiąca – mówi Michał Rodak.