Przedsiębiorca, który wynajmie tablicę informacyjną, nie odliczy całości wydatku, jeżeli koszty, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, przekroczą 3 mln zł rocznie – wyjaśnił dyrektor KIS.
Chodziło o spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytowa, która wynajęła szyld od podmiotu powiązanego. Sądziła, że nie mają tu znaczenia ograniczenia, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, bo jest w nim wprawdzie mowa o usługach reklamowych, ale – jak przekonywała – nie o usługach najmu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Porównał wynajem szyldów do zakupu usługi reklamowej. Odwołał się przy tym do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, np. w sprawach C-68-69/92. Trybunał stwierdził w nich, że reklamą jest wszelka działalność promocyjna, której celem jest informowanie odbiorców o istnieniu firmy i jakości oferowanych produktów lub usług w celu zwiększenia ich sprzedaży.
Chodzi więc także o wynajem szyldów, na których znajdzie się adres SKOK, jego logo i flaga. Dzięki temu odbiorca treści dowie się, że w określonym miejscu znajduje się podmiot o określonej renomie, świadczący określone usługi i na określonym poziomie – stwierdził dyrektor KIS.

ORZECZNICTWO

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 kwietnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.31.2019.2.AT.