Dostarczenie odbiorcom spoza specjalnej strefy ekonomicznej towarów wyprodukowanych w SSE to część działalności produkcyjnej, a nie transport – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o spółkę produkującą w specjalnej strefie ekonomicznej specjalistyczny sprzęt medyczny i produkty farmaceutyczne. We wniosku o interpretację spółka zaznaczyła, że produkcja jest realizowana wyłącznie na zlecenie jednego kontrahenta, a towary nie mogą zostać sprzedane podmiotowi trzeciemu. Dodała, że standardowe warunki współpracy przewidują, że klient samodzielnie odbiera towar lub dostarcza mu go spółka na wskazane miejsce i wówczas wlicza transport w cenę towaru.
Zastrzegła jednak, że zdarzają się sytuacje, gdy zleceniodawca nie może odebrać określonej partii produktów albo potrzebuje dostawy poza ustalonym harmonogramem dostaw lub do nowej lokalizacji. Wówczas spółka organizuje odrębny transport.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy dochód z tego transportu jest zwolniony z podatku dochodowego tak jak z działalności strefowej (czyli na podstawie art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o CIT).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odpowiedział, że nie. Argumentem było to, że usługi transportowe nie zostały wymienione w zezwoleniu, które otrzymała spółka na prowadzenie działalności strefowej. W takim razie przychód ze świadczenia tych usług nie jest objęty zwolnieniem – stwierdził fiskus.
Nie zgodził się z tym WSA we Wrocławiu. Zwrócił uwagę na to, że spółka organizuje transport wyjątkowo i wyłącznie na rzecz odbiorcy produkowanych towarów. Tym samym nie świadczy usług transportowych niewymienionych w zezwoleniu, tylko realizuje sprzedaż – stwierdził WSA.
Przypomniał, że w świetle orzecznictwa sądów można zaliczać do działalności strefowej, zwolnionej z podatku dochodowego, także przychody związane z czynnościami dodatkowymi, wykonywanymi poza strefą, pod warunkiem „istnienia ścisłego, funkcjonalnego i nierozerwalnego związku pomiędzy czynnościami podstawowymi wykonanymi na terenie strefy, a czynnościami wykonanymi poza strefą”.
W tej sprawie taki związek zachodzi – orzekł WSA.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Jak uzasadniła sędzia Jolanta Sokołowska, w tej sprawie dostarczanie towarów może zostać uznane za czynności pomocnicze stanowiące część działalności produkcyjnej wykonywanej na terenie SSE. Z wniosku o interpretację wynika bowiem jednoznacznie, że towar jest na konkretne zamówienie klienta i nie może zostać sprzedany osobie trzeciej, a jego dostarczanie nie jest stałą praktyką – podkreśliła sędzia.
ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1149/17.