Przedsiębiorcy, których rok podatkowy rozpoczął się w 2019 r., a skończy przed 1 lipca, będą mieli więcej czasu, bo do 31 października br. na złożenia deklaracji i zapłatę podatku – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Preferencja ma dotyczyć podatników CIT, którzy muszą wcześniej zakończyć rok podatkowy (tj. do końca czerwca). W takim przypadku mają oni obowiązek złożenia zeznania w terminie do końca trzeciego miesiąca po jego zakończeniu.
Może to być jednak niemożliwe – wskazało w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministerstwo Finansów. Nowelizacje ustawy o CIT wprowadziły bowiem od 1 stycznia br. wiele zmian, które wymuszają opracowanie nowych wzorów formularzy zeznań.
Reklama
Wprawdzie MF pracuje nad rozporządzeniem wprowadzającym nowe wzory, ale dopóki nie zostanie ono opublikowane w Dzienniku Ustaw, nie będzie można opracować i udostępnić wzorów dokumentów elektronicznych (w Centralnym Repozytorium Dokumentów Elektronicznych). Do tego czasu nie można też przygotować ich opisów systemowych wraz z regułami umożliwiającymi obsługę w systemie POLTAX.
Słowem, nowe wzory formularzy (w tym ich wersje elektroniczne) mogą nie zostać opracowane przed upływem terminu, w jakim powinny być złożone. Stąd projekt rozporządzenia, które wydłuży czas na to, jak i na wpłatę CIT.
Według szacunków resortu z przesunięcia będzie mogło skorzystać ok. 5 tys. podatników.
Minister już raz w tym roku przedłużył termin złożenia zeznania CIT-8 – również do końca października. Wtedy jednak chodziło o podatników osiągających dochody wolne od podatku (rozporządzenie z 21 marca 2019 r., Dz.U. poz. 549). O problemach z interpretowaniem tego rozporządzenia pisaliśmy w artykule „Minister postawił średniki i nie wiadomo, kto może później złożyć CIT-8” (DGP nr 69/2019).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego CIT – w konsultacjach.