Tylko dwa tygodnie zostały na przygotowanie i podpisanie rocznych raportów. Nie da się już, jak w latach poprzednich, przekroczyć tego terminu.
Na dodatek, choć 31 marca przypada w tym roku w niedzielę, nie ulega przesunięciu, tak jak w przypadku terminów podatkowych (co potwierdza Ministerstwo Finansów).

Nie da się ręcznie