Przez pół roku nie będzie planowych kontroli badań sprawozdań finansowych innych podmiotów niż jednostki zainteresowania publicznego.
Ministerstwo Finansów zapewnia, że luka nie powstanie, ale z odpowiedzi resortu wynika, że prowadzone będą kontrole doraźne.
Nowa koncepcja nadzoru nad spółkami audytorskimi wynika z planowanej nowelizacji ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 ze zm.). Prace nad nią rozpoczęły się po ubiegłorocznej aferze GetBacku.