Kontrolami wszystkich usług audytorów zajmie się nowy organ – Polska Agencja Nadzoru Publicznego. Będzie nadzorować nie tylko badania sprawozdań finansowych, ale też inne usługi atestacyjne
Zmiany wynikają z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 ze zm).
Polska Agencja Nadzoru Publicznego powstanie w miejsce funkcjonującej od prawie dekady Komisji Nadzoru Audytowego (KNA). To odpowiedź na słabość obecnego systemu nadzoru nad badaniami sprawozdań finansowych, co ujawniła afera z GetBackiem.