Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) zaakceptowała wczoraj uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, określającą zasady badania sprawozdań finansowych, w tym już za 2017 r.
Dotychczasowa straciła ważność 21 marca br. wskutek ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.), która weszła w życie w czerwcu 2017 r. Ale nowa nie została zatwierdzona przez KNA (organ nadzoru publicznego nad audytorami). O problemie tym pisaliśmy w artykule „Audytorzy chwilowo bez standardów” (DGP nr 60/2018).
Zatwierdzona właśnie uchwała dotyczy wszystkich standardów wykonywania zawodu. W odniesieniu do standardów rewizji zostały powtórzone dotychczasowe uregulowania. To oznacza, że wszystkie sprawozdania za 2017 r. powinny być badane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania.
Uchwała dotyczy też: Międzynarodowych Standardów Usług Przeglądu oraz Międzynarodowych Standardów Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych.
KNA wyjaśniła, że te drugie stosuje się po raz pierwszy jako krajowe standardy. KNA przyjął też inne uchwały, m.in. dotyczącą kontroli jakości badania sprawozdań.