Fundacje i stowarzyszenia narzekają, że tworzenie elektronicznych raportów rocznych jest dla nich zbyt kosztowne. Problem jest też z podpisem.
O trudnościach piszą zarówno w e-mailach do naszej redakcji, jak i na branżowych forach. Przyczyną tych problemów stała się nowelizacja ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), która weszła w życie 1 października 2018 r.
Wymaga ona, aby sprawozdania finansowe były sporządzane i podpisywane elektronicznie. Można je sygnować na dwa sposoby: podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.