Zakończyły się prace nad nowelizacjami do ustaw o PIT, CIT, ryczałcie ewidencjonowanym, ordynacji podatkowej. Zmiany niekorzystne musiały zostać opublikowane do 30 listopada.
Rozpoczynamy dziś cykl tekstów, w których dzień po dniu będziemy omawiać najważniejsze nowości wchodzące w życie od 1 stycznia 2019 r. Dziś informujemy o uchwalonych już nowelizacjach, łącznie ze wskazaniem, czy i gdzie zostały opublikowane.
Zasadą jest, że przepisy, które wprowadzają niekorzystne zmiany w podatkach rozliczanych rocznie (czyli np. dochodowych) powinny być opublikowane najpóźniej z datą 30 listopada, czyli z co najmniej miesięcznym vacatio legis. Wynika to z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 15 lutego 2005 r. (sygn. akt K 48/04). Gdyby w nieopublikowanych jeszcze ustawach znalazły się zmiany negatywne dla podatników, to TK mógłby je zakwestionować.