Zagraniczna spółka, która podjęła się w Polsce budowy trzech elektrowni wiatrowych, nie musiała rozliczać podatku od dostawy turbin. Było to odrębne świadczenie, a nie element kompleksowej usługi budowlanej.
To sedno wczorajszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa miała zostać rozstrzygnięta już rok temu, ale na przeszkodzie stanęły kwestie proceduralne, w sprawie właściwości organu podatkowego. Doprowadziły one do wydania uchwały z 26 lutego 2018 r. (sygn. akt I FPS 6/17).
Teraz też NSA zastanawiał się nad przekazaniem sprawy – tym razem jednak do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. – Przygotowaliśmy nawet treść pytania prejudycjalnego, ale ostatecznie doszliśmy do wniosku, że w tej sprawie dostawa turbin (zasadniczego elementu elektrowni) jest świadczeniem odrębnym, a nie kompleksową usługą budowlaną – wyjaśnił sędzia Roman Wiatrowski.
Chodziło o spółkę z Portugalii, która zrealizowała w Polsce inwestycję polegającą na wybudowaniu farmy wiatrowej. Spór wziął się z tego, że rozliczyła ona VAT od usług budowlanych, nie uwzględniając wartości turbin wiatrowych, co stanowiło ponad 80 proc. ceny transakcji.
Firma postąpiła tak, bazując na interpretacjach wydawanych dla firm z Niemiec, które też budowały w Polsce farmy wiatrowe. Z interpretacji tych wynikało, że VAT od dostawy turbin powinien rozliczać nabywca. Spółka nie mogła jednak liczyć na ochronę płynącą z takich pism, bo sama nie wystąpiła o interpretację.
Jej problemy zaczęły się wraz z kontrolą. Kontrolerzy uznali, że budowa elektrowni wiatrowej była świadczeniem kompleksowym, spółka powinna więc zapłacić VAT także od wartości turbin. Chodziło o 7,5 mln zł.
Fiskus wyjaśnił, że zamiarem zamawiającego było nabycie gotowej farmy wiatrowej, a nie osobne wykonanie usług budowlanych i zakup turbin. Firma nie powinna więc była przerzucać obowiązku podatkowego na kontrahenta – stwierdził dyrektor urzędu kontroli skarbowej.
Spółka przekonywała jednak, że świadczenie nie było kompleksowe. Wskazała, że zamawiający był zainteresowany przede wszystkim nabyciem turbin. Natomiast usługi budowlane miały tylko umożliwić korzystanie z tych urządzeń.
Uważała, że nawet jeśliby uznać, że świadczenie było kompleksowe, to i tak ważniejsza (wiodąca) byłaby dostawa turbin, a w związku z tym cały VAT powinien rozliczyć nabywca.
Przedsiębiorca przegrał w WSA w Warszawie. Sąd zgodził się z fiskusem, że głównym zamierzeniem zamawiającego było nabycie kompletnej (w pełni wyposażonej i działającej) elektrowni wiatrowych, a nie samych turbin. W związku z tym ich odrębna sprzedaż była niedopuszczalna – orzekł.
Uznał również, że nie można potraktować tej transakcji jako dostawy turbin z montażem i próbnym uruchomieniem.
Z wyrokiem nie zgodził się NSA. Orzekł, że w tej sprawie dostawa turbin powinna być opodatkowana odrębnie. Sędzia Wiatrowski wyjaśnił, że nie może ona zostać uznana za element kompleksowej usługi budowlanej.
Wyrok NSA z 21 listopada 2018 r., sygn. akt I FSK 144/16.