Twórcy gier komputerowych, które spełnią test kulturowy, zapłacą mniejszy PIT lub CIT – wynika z opublikowanego już przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu ustawy.
O planach resortu pisaliśmy już w DGP nr 142/2018 w artykule „Wiedźmin zaoszczędzi na podatkach”. Projekt je potwierdza.
Producenci gier będą mogli odliczyć od dochodu 100 proc. dodatkowych kosztów (kwalifikowanych, w tym m.in. wydatki na nabycie materiałów bezpośrednio związanych z produkcją gry, koszty programistów).
Najważniejszym wymogiem będzie przejście przez grę testu kulturowego. Szczegóły określi dopiero rozporządzenie do ustawy, ale już wiadomo, że akcja będzie musiała się toczyć na terenie jednego z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z nich powinni wywodzić się główni bohaterowie. Gra powinna też promować dziedzictwo kulturowe, historyczne, artystyczne lub naukowe jednego z takich państw.
Punkty będą przyznawane również za dialogi w języku polskim, oryginalne rozwiązania artystyczne oraz za sytuacje, w których przynajmniej połowa prac koncepcyjnych, storyboardingu i projektowania będzie odbywała się w Polsce. Stąd też ma pochodzić kadra menedżerska.
Z projektu samej ustawy wynika, że wsparcie nie będzie dotyczyć producentów gier reklamowych, promocyjnych, hazardowych lub pornograficznych. Będzie przysługiwać tylko polskim rezydentom podatkowym, którzy produkują grę na terytorium Polski, a ich koszty kwalifikowane wyniosą przynajmniej 100 tys. zł. Nie będzie ono mogło przewyższyć połowy wszystkich wydatków na produkcję.
O prawie do ulgi będzie decydował minister kultury i dziedzictwa narodowego. To on rozpatrzy wnioski producentów i zadecyduje, czy potwierdzić prawo do ulgi certyfikatami tymczasowymi (pozwolą na preferencję podczas prac produkcyjnych) czy certyfikatami ostatecznymi (pozwolą zaoszczędzić po zakończeniu prac).
W 2016 r. wartość rynku wynosiła 1,85 mld zł, w 2019 r. ma to być 2,23 mld zł. W branży działa 330 firm (18 jest notowanych na giełdzie), które zatrudniają ponad 4 tys. osób.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw – w konsultacjach publicznych