W 2019 roku spadkobiercy będą mogli szybciej sprzedać nabyte mieszkanie. Zbycie nieruchomości będzie korzystniejsze także dzięki nowym zasadom wykorzystania ulgi mieszkaniowej. Zmienią się też zasady wymiaru podatku minimalnego, a sam podatek od nieruchomości wzrośnie.

Oto zmiany związane z posiadaniem nieruchomości w 2019 roku.

Spadkobiercy szybciej sprzedadzą mieszkanie

Spadkobiercy będą mogli szybciej sprzedać otrzymaną nieruchomość i nie płacić podatku od uzyskanego przychodu. Nowe przepisy o PIT i CIT mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.
Zgodnie z obowiązującym prawem, mieszkanie nabyte w spadku można sprzedać bez PIT po upływie pięciu lat od momentu jego nabycia przez spadkobierców. Zgodnie z nowymi przepisami, spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać/zbyć nieruchomości nabyte w spadku, będą liczyć pięcioletni termin, po upływie którego odziedziczony dom lub mieszkanie mogą być sprzedane bez podatku, od momentu ich nabycia przez spadkodawcę. Umożliwia to zatem spadkobiercom sprzedaż mieszkania nawet tuż po otrzymaniu go w spadku, pod warunkiem, że spadkodawca użytkował je uprzednio przynajmniej przez pięć lat.
Ponadto podatkowym kosztem u spadkobiercy będą koszty nabycia/wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę, a także długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o zachowek. Podatnik będzie mógł uwzględnić w kosztach podatkowych długi i ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.

Więcej czasu na ulgę mieszkaniową

Osoby, które sprzedają mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia zasadniczo powinni zapłacić 19- proc. PIT od przychodu ze sprzedaży. Mogą jednak uniknąć podatku, jeśli wykażą, że w ciągu ostatnich dwóch lat - liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zbycie - ponieśli wydatki na własne cele mieszkaniowe. -Proponujemy wydłużenie do 3 lat okresu, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie – również to ostateczne – własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej – informuje resort finansów. Ministerstwo Finansów w 2019 roku chce również poszerzyć katalog wydatków na cele mieszkaniowe, w taki sposób, by znalazły się w nim również wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie jeszcze zanim stanie się właścicielem.

Podatek minimalny na nowych zasadach

Chodzi o podatek od przychodów z tytułu własności środka trwałego. W 2019 r. zmienią się zasady wymiaru podatku od posiadanych nieruchomości oddanych w najem bądź dzierżawę a także pozycje na liście nieruchomości obłożonych tym podatkiem. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli suma ich wartości początkowych przekroczy 10 mln zł, podatnik będzie musiał z tego tytułu płacić podatek. Obecnie obowiązek zapłaty ustala się odrębnie do każdej wartości początkowej.

Co więcej, dziś przepisy o podatku minimalnym dotyczą budynków handlowo usługowych tj. centrów handlowych, domów towarowych, sklepów czy butików oraz budynków biurowych. Po zmianach, które wejdą w życie od przyszłego roku, podatek obejmie przychody ze środka trwałego będącego budynkiem, który: stanowi własność albo współwłasność podatnika, został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze i jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi zatem o budynki mieszkalne, magazyny itd. Wyłączone spod ustawy są budynki mieszkalne oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego.

Podatek od nieruchomości w górę

Maksymalne stawki podatków lokalnych w 2019 roku będą wyższe. To za sprawą inflacji, która przyczyniła się do wzrostu opłat średnio o 1,6 proc. r/r. Obowiązek uiszczenia tego podatku dotyczy wszystkich właścicieli, posiadaczy i użytkowników wieczystych gruntów, budowli, budynków i ich części. Obwieszczenie Ministra Finansów podaje stawki podatku. O konkretnej kwocie podatku decyduje gmina. Samorządowcy nie mogą jednak wyznaczyć opłaty wyższej niż ta, przewidziana w obwieszczeniu. [WYKAZ MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2019 ROKU]