VAT należny będzie można skorygować już po upływie 90 dni niewywiązywania się przez kontrahenta z zapłaty, a nie – jak dziś – po upływie 150 dni.
Wynika to z przyjętego wczoraj przez rząd projektu zmian w przepisach wprowadzającego uproszczenia dla przedsiębiorców (inicjatorem tego projektu było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii). Zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.
Niezależnie od tego planowana jest ulga na złe długi w PIT, CIT i zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanym – ale w tym wypadku dopiero od 2020 r.
Projekt, który to zakłada, nie trafił jeszcze pod obrady Rady Ministrów. W ubiegłym tygodniu został dopiero opublikowany i jest obecnie konsultowany. Chodzi o projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (również przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).
W nim również zakłada się prawo wierzyciela do pomniejszenia podstawy opodatkowania, jeżeli dłużnik nie zapłaci przez 90 dni od terminu płatności ustalonego na fakturze lub w umowie. Równocześnie, po upływie tego samego czasu, dłużnik będzie musiał doliczyć do przychodu kwotę, której nie zapłacił kontrahentowi.
Jeżeli należność zostanie uregulowana, wierzyciel zwiększy podstawę opodatkowania oraz zapłaci podatek dochodowy w rozliczeniu za okres, w którym dostał należność. Natomiast dłużnik będzie mógł skorygować swój przychód w rozliczeniu za okres, w którym uregulował zobowiązanie.
Warunki skorzystania z ulgi na złe długi w PIT i CIT będą takie same jak w VAT, m.in:
– wobec dłużnika nie będzie mogło się toczyć postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne,
– od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę dokumentującą wierzytelność, nie będzie mogło upłynąć więcej niż 2 lata.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – przyjęty przez rząd
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych – w konsultacjach