Jeszcze tylko do 30 września można kupować materiały budowlane objęte zwrotem VAT w ramach zakończonego już programu Mieszkanie dla Młodych (MdM). Ostatni dzień na zakupy towarów do budowy przypada akurat w niedzielę handlową.
Program MdM oferujący dopłaty do kredytów mieszkaniowych w latach 2014 –2018 zakończył się na początku tego roku w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na ten cel. Limit nie dotyczył jednak zwrotu VAT. Wnioski wciąż można składać, ale zwrotem objęte są tylko te udokumentowane fakturami wystawionymi od 1 stycznia 2014 r. do 30 września tego roku.
Przepisy mówią wyraźnie o dacie na fakturze, a zatem zakupy powinny być dokumentowane w taki właśnie sposób.
Szczegółowe zasady rekompensaty reguluje ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 604). Mogą z niej korzystać osoby mające mniej niż 36 lat, które inwestują w pierwsze własne lokum. Do zwrotu uprawnia budowa domu jednorodzinnego, a także nadbudowa, rozbudowa lub przebudowa budynku mieszkalnego, w wyniku których powstanie lokal mieszkalny. Mechanizm dotyczy tylko domów i mieszkań, których powierzchnia użytkowa nie przekroczy odpowiednio – 100 mkw. i 75 mkw. (w przypadku rodzin wielodzietnych 110 mkw. i 85 mkw.). Zwrot jest jednorazowy, a wniosek trzeba złożyć do 31 grudnia roku, w którym rozpoczyna się użytkowanie domu lub mieszkania. Wsparciem nie są objęte wydatki na remont.
Zwrot (dla towarów kupionych z 23-proc. stawką VAT) wynosi 65,22 proc. podatku wynikającego z faktur. Nie może to być więcej niż 12,195 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. mieszkania ogłaszanej przez GUS (chodzi o cenę ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków). Dla osób, które będą składać wnioski po 30 września, tj. w IV kwartale br., limit wyniesienie 36 656 zł (w III kwartale jest to 35 273 zł).