Ubytków alkoholowych nie można wyrównywać z nadwyżek tych samych wyrobów – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się produkcją i sprzedażą win i innych alkoholi. W związku z magazynowaniem w składzie podatkowym powstają ich ubytki i nadwyżki.
Ubytki pojawiają się w wyniku stłuczenia butelek lub gdy klientowi zostanie wydanych więcej butelek niż wykazano w dokumentach i deklaracjach akcyzowych. Zdarza się, że zostają one stwierdzone dopiero przy inwentaryzacji. Nadwyżki z kolei powstają w sytuacji wydania kontrahentowi mniejszej ilości alkoholu, niż zamówił, co również często wychodzi na jaw dopiero podczas inwentaryzacji.
Spółka chciała kompensować ubytki z nadwyżkami. Uważała, że skoro ustawa o podatku akcyzowym nie zakazuje takiego działania, to jest ono dopuszczalne. Przekonywała, że będzie to neutralne dla budżetu państwa. Zaznaczyła, że kompensata będzie dokonywana w grupach tych samych wyrobów, objętych tą samą stawką akcyzy.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Przyznał, że przepisy akcyzowe nie odnoszą się do kompensaty, ale nie oznacza to, że jest ona możliwa. Należy ją bowiem traktować jako ulgę podatkową, a ta musi wynikać wprost z przepisów. Wskazał, że kompensata oznaczałaby, iż podatnik musiałby opodatkować jednie dodatnią różnicę między ubytkami i nadwyżkami napojów. Gdyby taka nadwyżka nie wystąpiła, to podatku w ogóle by nie było.
Tak samo orzekły sądy. WSA w Poznaniu wyjaśnił, że przepisy dopuszczają kompensatę tylko przy obrocie paliwami i to jedynie dla przesyłu rurociągiem.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 6 września 2018 r., sygn. akt I GSK 718/16.